Formål

Trippestad Tennis SA er etablert på helt privat initiativ og har til formål å fremme interessen for padel og tennis i Askim.

Formålet skal oppnås gjennom etablering og utleie av padelbane, på tennisbanen i området som leies av Indre Østfold kommune, til organisert og uorganisert padelspill.

Trippestad Tennis

Trippestad tennis

Grunnarbeidene har startet. Bildet er tatt av Valter Bakkene fra et tårn for landmåling som sto på Trippestadåsen i 1980 årene

Trygve Haakon Hoff (1922-2011) tok på førsten av 80-tallet initiativ til å etablere andelslaget Trippestad Tennis AL og fikk anlagt en asfaltert tennisbane for 30 andelseiere som hadde faste
spilltider hver uke. Leieavtale på grunnen ble inngått med Askim kommune og grunnarbeidene ble utført av anleggsgartnerfirmaet Lunde&Jordansen.

I perioden 2000-2020 var det svært liten aktivitet av andelseierne. På vårdugnaden møtte 2-5 andelseiere og det ble solgt 2-6 sesongkort hvert år. Banedekket besto i 2020 av mye
mose og det hadde løsnet en del småstein fra asfalten. Etter nesten 40 år sto vi overfor 3 valg:

  1. La banen forfalle sakte
  2. Legge ny asfalt
  3. Anlegge en padelbane

En kartlegging resulterte i at 6 andelseiere var positive til å legge penger i en padelbane hvis man klarte å finansiere banen. Organisasjonsformen andelslag ble avviklet som
selskapsform i 2012. For å få et foretaksnummer stiftet de 6 gjenværende andelseierne Trippestad Tennis SA (samvirkeforetak) i Brønnøysund.

8. juni 2020 ble Trippestad Tennis SA stiftet og 9. juni tok vi inn ytterligere 9 andelseiere til totalt 15.
Merkevaren vår ble etter hvert bestemt til å være Askim Padel/askimpadel.no.

Askim Padel

Våren 2020 tok Per Egil Fongaard kontakt med Askim Mek Verksted (AMV), som har produsert de fleste av Scansisløkkene i Norge, og spurte om ikke det ville være
interessant å produsere padelbaner for det norske markedet. Argumentene var at det da var 75 padelbaner i Norge og 800 i Sverige. Alle baner som til da var satt opp i Norge
var produsert og montert av spanjoler, og flere av utendørsbanene viste rustdannelser allerede i løpet av det første året. Videre opplyste Tennisforbundet at det var enorm interesse
for padel både i tennisklubber og offentlige idrettsanlegg.

Daglig leder Jens Mellquist hos AMV tente umiddelbart på idéen og under 4 måneder etter den første kontakten, åpnet den første norskproduserte padelbanen for spill.
Unisport (tidligere Scansis) er en markedsledende leverandør av idrettsanlegg og interessert i å tilby norsk kvalitet gjennom et samarbeid med AMV.

Andelseiere

Navn Tlf E-post
Selfie Bjørn Morgan Kristoffersen 98248879 bjorn.morgan@hybra.no
Selfie Kjetil Opsahl 98214950 kjetil.opsahl@vfsco.com
Selfie Per Egil Fongaard 92800015 peregil@fongaard.net
Selfie  Terese Brustad 97702653 storetessa@gmail.com
  Tommy Nielsen 46414802 tn@skiptvetmolle.no
Vigdis Hoff 99524131 Vigdishoff@yahoo.no
Selfie André Apostolov 98993301 andre@klimas.no
Espen Christiansen 98993310 espen@klimas.no
Selfie Jan Trygve Rønning 46815394 jan.trygve.ronning@gmail.com
Selfie Lars Petter Czwartek 93840905 lars.czwartek@unisport.com
Selfie Mads Rådalen 90860227 madsr00@gmail.com
Per Morten Ødegård 90174029 per.mortan@outlook.com
Rune Kristoffersen 48897953 rkristoffersen@gmail.com
Selfie Terje Aas 97770683 terjeketilaas@gmail.com
Trond Nygård 97687344 newfarm62@gmail.com

 

Styret

Kjetil Opsahl, leder
Per Egil Fongaard, kasserer
Terese Brustad, styremedlem
Espen Christiansen, styremedlem
Trond Nygård, vara